Monday, January 29, 2007

NCN karikaturen

Als de inspiratie mij even ontbreekt om mijn gewone dingen te doen, ga ik surfen. En meestal kom ik dan terecht op het forum van de NCN. Er wordt daar veel, heel veel gekletst over alle ins en outs van het karikatuurtekenvak. Voorbeelden van een eigen stijl of opdracht worden gepost, of foto's die men van zichzelf heeft gemaakt en waar anderen dan hun best op mogen doen om er een zo mooi mogelijke kaikatuur van te maken.
Dit zijn 2 van zulke pogingen.
No comments: